2.04.2016

Sherburne's additional

Pułk Sherburne'a  był jednym z 16 'dodatkowych' regimentów sformowanych w lecie 1777 na żądanie Waszyngtona. Od typowych pułków armii kontynentalnej różniło je to, że były zaciągane niezaleznie od stanów i tak np. pułk Sherburne'a był w połowie zaciągany w Rhode Island, a w połowie w Connecticut.
Sherburne's regiment was one of 16 'additional' regiments formed in 1777 on genl Washington's request. The main difference between them and the rest of Continental Army units was that they were recruited above the state boundaries. Sherburne's had half Rhode Island, half Connecticut recruits.
Zdecydowałem się dać pułkowi jeden ze sztandarów Gostelowe'a. Wszystkie te sztandary zostały zrekonstruowane przez E.W. Richardsona, ale ponieważ od tego czasu pojawiło się trochę nowych danych, podjąłem decyzję, że zrobię własne wersje.
I decided to give the regiment one of Gostelowe flags. They were all reconstructed by E. W. Richardson, but as some new evidence appeared since this time, I decided to do my own versions.
Nie udało mi się znaleźć danych na temat służby pułku podczas wojny. Występuje jedynie w walkach na Rhode Island w sierpniu 1778, w składzie brygady Varnuma.
Informations about regiment's combat record are scarce. We can find it in Rhode Island OOB in August 1778, where it forms part of Varnum's brigade.
Jak zwykle w AWI, wielką inspiracją dla mnie był blog Tarleton's Quarter.
As usually with my AWI project, a Tarleton's Quarter blog was great inspiration for me.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz