19.11.2015

Garde du Corps


Another stand of WSS cavalry and first made of new Pendraken's LoA figures
I painted Brandenburg / Prussian Garde du Corps with their elaborate carbine belts and musician's silver trumpets. Unfortunatelly, I haven't checked if this regiment actually fought in WSS, and now, after looking at some orbats I doubt they did.
Garde du Corps in 1701 after Knotel
Kolejna podstawka kawalerii WSS i pierwsza zrobiona na nowych figurkach Pendrakena. Wybrałem brandenburski / pruski pułk Garde du Corps ze względu na kolorowe pasy i srebrne trąby muzykantów. Niestety nie sprawdziłem przed malowaniem czy ta jednostka walczyła w WSS, a teraz, po przejrzeniu kilku orbatów wydaje mi się to wątpliwe.

NB. This regiment was disbanded in 1713 and has nothing to do with famous Garde du Corps of Frederick the Great.
NB. Pułk został rozwiązany w 1713 i nie ma nic wspólnego ze sławną Garde du Corps Fryderyka Wielkiego. 

1.11.2015

71 Illinois

Kolejny pies w mojej kolekcji. Tym razem znalazłem go na pamiątkowym zdjęciu pocztu sztandarowego 71 pułku z Illinois. 
Another dog in my collection. I found him on photograph of 71th Illinois colour guards.

Nic nie wiem o tym psie. Ani jak się nazywał, ani to czy przeżył wojnę. Nie byłem nawet pewien jakiego jest koloru. Postanowiłem wybrać beżowy podpalany, żeby odróżniał się od Harvey'a z 104 pułku z Ohio. [opisanego tu]
I know nothing about this dog. Not his name, nor if he survived the war. I wasn't sure the exact colour, so I decides to paint it beige to make him differ from Harvey of 104th Ohio [described here].
W 71 pułku zwracają uwagę kolorowo umundurowani członkowie Springfield Zouave Cadets.
Among the ranks of 71st Illinois members of Springfiel Zouave Cadets are the most colorfull. 

Wszystki figurki Pendrakena (nowa seria). 
All figures by Pendraken (new line).