30.09.2011

Coppen's Zouaves

Kolejne trzy pułki autorstwa Pawła. Z generałem Barksdale'm na czele.

Coppen's Louisiana Zouaves byli jedynym regimentem Konfederacji, w całości umundurowanym jako żuawi. Los podzielił jednostkę na dwa bataliony - jeden kapitulował w Vicksburgu, drugi zaś walczył aż do zniszczenia w Armii Północnej Wirginii. Motyw pelikana był często wykorzystywany na sztandarach jednostek z Luizjany, co widać na załączonych zdjęciach.

Innym regimentem pokazanym na zdjęciu jest 1 pułk z Marylandu. Uwagę zwraca "czapka korsykańska" noszona przez jednego z szeregowców, nakrycie głowy bardzo popularne wśród konfederackich ochotników we wczesnej fazie wojny. Inny żołnierz ma na sobie mundur żuawa z Maryland Guard Battalion - przedwojennej jednostki milicji. Pierwszy pułk z Maryland istniał do sierpnia 1862 roku, a wielu z jego żołnierzy stworzyło później 2 pułk z Marylandu, ten sławny z ataku na wzgórze Culpa i opisany przeze mnie tutaj: [ link ].

Figurki Pendrakena, Magister Militum (żuawi) i Minifigsa. Malowane przez Pawła. Sztandary jak zwykle moje.

Another three units by Pawel Chrzanowski. All lead by general Barksdale.

Coppen's Louisiana Zouaves were the only Confederate regiment fully uniformed as zouaves. War thorn them apart into two battalions - one finally capitulated in Vicksburg, another fought with Army of Northern Virginia utill near compete anihillation. As we can see on the pictures, Louisiana flags were very often adorned with Pelican motif.

Another regiment presented in this post is 1st Maryland. One of their soldiers wears "corsican cap", a headgear very popular with Confederate volunteers at the beginning of hostilities, while another is uniformed in zouave clothing of Maryland Guard Battalion, pre-war militia unit. First Maryland fought bravely until its disbandement in August 1862, and many of its former soldiers enlisted into newly formed 2nd Maryland, famous for its charge on Culp's Hill, and described on my blog here: [ link ].

Figures by Pendraken, Magister Militum (zouaves) and Minifigs. Painted by Pawel. Flags, as usual, made by me.


22.09.2011

14th Brooklyn

Czternasty N.Y.S.M. (lub 84 New York, według nomenklatury armii) stworzony był przez abolicjonistów z Brooklynu. Swój przydomek - Czerwononogie Diabły zawdzięczał kolorowym spodniom francuskiej proweniencji. 
Figurki Minifigsa, oficer Pendrakena. Wszystko przerabiane i malowane przez Pawła.

The 14th Regiment New York State Militia (or 84th New York Volunteer Infantry) was made up of a abolitionists from the Brooklyn area. They received its nickname, the "Red Legged Devils", during the First Battle of Bull Run, as referrence to the regiment's red trousers - part of their chasseur uniform.
Figures by Minifigs and Pendraken (officer). Converted and painted by Pawel.