28.10.2011

Halabardy / Halberds

Jedną z rzeczy, których najbardziej nie cierpię w metalowych figurkach są  wyginające się elementy uzbrojenia. W przypadku karabinów nie mam wyjścia, ale halabardy można już przerobić, zastępując drzewce kawałkiem szpilki. 
Podczas wojny o sukcesję hiszpańską halabardy stanowiły uzbrojenie większości podoficerów piechoty. Typowa halabarda powinna mieć około 220 cm długości, co w skali 1:150 daje 14-15 mm. Głownia nie była standardowa nawet w ramach armii jednego kraju, postanowiłem więc zrobić różne typy dla urozmaicenia moich figurek. Jako materiału użyłem halabard z figurek do AWI firmy Pendraken.

One of the things I hate most in metal figures is bent weapons. In case of fusils I must give up, but halberds can be redone, with pin used as a staff. 
During Spanish Succession War halberds were standard weapon of infantry NCOs. Typical halberd was more or less 220 cm long what gives 14-15 mm in 1:150 scale. Heads weren't standarised even within countries so I decided to do a variety of types. As a material I used halberds from Pendraken's AWI line.

21.10.2011

Narodowe milicje z Nowego Jorku / Ethnic militias from New York

Trzonem późniejszego 55 pułku z Nowego Jorku był 55 regiment milicji, złożony głównie z Francuzów. Dowódcą mianowany został pułkownik Philipe Regis De Trobriand, a jednostka stała się znana jako "Gwardia Lafayette'a". Żołnierze umundurowani byli na modłę francuską, co można zobaczyć na rekonstrucji Dona Troianiego: [ link ].

The 55th New York State Militia formed the nucleus of future 55th N.Y. Volunteers, which was recruited mainly in New York city, and consisted principally of Frenchmen. Colonel Baron Philipe Regis DeTrobriand was appointed as commander ot the unit, commonly known as "Lafayette Guard". Soldiers retained uniforms of its French heritage, portraited by Don Troiani here: [ link ].

79 pułk z Nowego Jorku - "Cameron Highlanders" był jednostką złożoną z członków nowojorskiej, szkockiej milicji, którzy zaciągnęli się do armii federalnej. Szkoci zaczęli wojnę w kiltach, ale szybko uszyli sobie z nich spodnie, a wkrótce uznali wyższość zwykłego munduru Unii. Niektórzy z nich jako symbol narodowej przynależności zachowali nakrycie głowy w postaci szkockiej furażerki - "glengarry". Figurki były inspirowane obrazem Dona Troianiego: [ link ].

The 79th New York Regiment - "Cameron Highlanders" was a militia unit formed of Scottish immigrants living in New York City, that volunteered for service in the Federal Army. Scotsmen started the war wearing full kilts, but soon changed to trews, and later they adopted regular Union fatigue uniforms, some of the men retaining glengarry as a mark of national identification. Figures were painted after Don Troiani's reconstruction [ link ].

Wszystkie figurki Pendrakena. Malował Paweł Chrzanowski.
All figures by Pendraken, painted by Pawel Chrzanowski. 

6.10.2011

Clinch Rifles

 
Piąty pułk z Georgii nosił przydomek "Pound Cake Regiment" [ pound cake ] gdyż każda z jego kompanii miała inny mundur. Kompanię A tworzyli członkowie milicji "Clinch Rifles" z Augusty. To ich sztandar znajduje się na podstawce.  Regiment poniósł 37% strat w pod Murfreesboro, a wśród zabitych znalazł się pułkownik William Black. W tej bitwie Georgijczycy stracili też sztandar. W następnym krwawym starciu z federalnymi - nad potokiem Chickamauga pułk stracił kolejne 55% stanu. W grudniu 1863 roku jednostka liczyła tylko 161 ludzi.

Figurki przerabiane z oficerów Pendrakena przez Pawła Chrzanowskiego.

The 5th Georgia Volunteers was nicknamed "Pound Cake Regiment", because no two companies were dressed alike. Militiamen of "Clinch Rifles" from Augusta formed company A. Their flag can be seen on the stand. Regiment lost 37% casualties in the Battle of Murfreesboro, with Colonel William Black among the dead. Regimental flag was also lost in this battle. Next bloody encounter with Federal Army - the Battle of Chickamauga cost 5th Georgia another 55% casualties. In December of 1863 the regiment numbered only 161 men.

Figures converted from Pendraken's oficers. Pawel's work.