13.07.2014

Irlandzkie sztandary (w secesyjnej) / Irish colours (ACW)

W najbliższych postach zaprezentuję kilka sztandarów irlandzkich, używanych podczas wojny secesyjnej. Większość figurek pochodzi z kolekcji Pawła, który bardzo lubi Irlandzkich żołnierzy. Na początek, najsłynniejsze jednostki irlandzkie tej wojny - pułki brygady irlandzkiej Meaghera.
In subsequent posts I will present some colours used by Irish troops in American Civil War. Majority of figures were painted by Paweł, who's inclinations to Irish troops is well known. 
First - the most famous of Irish units, Irish Brigade of gen. Meagher.

63rd New York

Z lewej 63 pułk z Nowego Jorku wraz z typowym sztandarem używanym w brygadzie. W pewnym momencie wszystkie pułki miały takie właśnie sztandary.
On the left, 63rd New York, carrying typical flag used in Irish Brigade. All regiments can use this model of flag. 
69th New York

Po prawej 69 regiment z Nowego Jorku, ze swoim oryginalnym sztandarem, tzw. "Prince of Wales Flag" wręczonym im na pamiątkę wydarzeń z 1860 roku, gdy regiment - należący wówczas do gwardii stanowej - odmówił wzięcia udziału w paradzie honorującej księcia Walii, wizytującego miasto.
On the right 69th New York regiment with their unique pattern flag, "Prince of Wales Flag", commemorating the occassion in 1860 when regiment - then of state militia, refused to parade in honor of Prince of Wales, visiting New York. 
88th New York

Kolejna podstawka przedstawia 88 pułk z Nowego Jorku, wraz nową wersją sztandaru, przekazaną pułkom brygady po bitwie pod Fredericksburgiem, w celu zastąpienia zniszczonych sztandarów pierwszego modelu.
Next stand shows 88th New York regiment carrying second model of brigade flags, issued to regiments after battle of Fredericksburg, as a replacement of tattered original colours. 

  
28th Massachusetts

Na koniec 28 pułk z Massachusetts, wraz z oryginalnym sztandarem, używanym zanim regiment dołączył do brygady irlandzkiej.
Finally 28th Massachusetts volunteers with their original flag issued before regiment joined Irish Brigade.