9.04.2016

Pfalz-Neuberg

Pomalowałem pierwszy pułk kirasjerów cesarskich do wojny o sukcesję hiszpańską. Wybór padł na regiment Pfalz-Neuberg (Tessin 1674/1), z przepięknym, błękitnym trębaczem. Pułki jazdy cesarskiej były bardzo duże, mają więc u mnie siłę dwóch podstawek.
I finished my first regiment of Imperial cuirassiers for WSS. I chose Pfalz-Neuberg (Tessin 1674/1) with beautiful, light blue trompeter. Units of Imperial cavalry were rather big, so they have strenght of two stands.
Pułk Pfalz Neuburg został sformowany w roku 1674 i brał udział w wielkiej wojnie tureckiej, między innymi w bitwie pod Szlankamen. W wojnie o sukcesję hiszpańską regiment służył w północnych Włoszech - bił się pod Chiari, Cremoną, Cassano i Turynem. Potem, przez krótki okres okupował terytoria papieskie, a w 1709 znalazł się w Alzacji gdzie uczestniczył w potyczce pod Rummersheim.
Regiment Pflanz-Neuberg was formed in 1674 and took part in the war with Ottoman empire (battle of Szlankamen). In WSS regiment stationed in Northern Italy, where it fought battles of Chiari, Cremona, Cassano and Turin. Afterwards it occupied for short time papal state, then was moved do Alsace, where it took part in combat at Rummersheim in 1709.  
Sztandar pułku znamy właśnie dzieki temu ostatniemu starciu, gdyż został zbobyty przez Francuzów i uwieczniony w 'Triomphes'.  
We know the standart of regiment because French took it at Rummersheim, then it was copied in 'Triomphes'.

1 komentarz: