29.08.2011

Bucktails

Trzy regimenty Unii: 13 Pennsylvania, 83 Pennsylvania i 13 Connecticutt. "Bucktails" są zbyt słynni żeby ich tu przedstawiać. Pułk złożony z Pennsylwańskich drwali, rozpoznawalny jest dzięki ogonkom jeleni, które żołnierze przyczepiali do nakryć głowy. Z kolei 83 Pennsylvania jest jednym z oddziałów, które otrzymały mundury i oporządzenie francuskich szaserów.

Three Union regiments: 13th Pennsylvania, 83rd Pennsylvania and 13th Connecticutt. "Bucktails" are to famous to be presented here. Made up of Pennsylvania lumbermen, this regiment is easily recognized by deers tails, attached to soldiers' headgears, while 83rd Pennsylvania is one of the units awarded with French Chasseurs uniforms and equipment.


Figurki Minifigsa (Bucktails) i Pendrakena (w tym z wojny francusko-pruskiej). Malował Paweł.
Figures by Minifigs (Bucktails) and Pendraken (including FPW line). Painted by Pawel. 

25.08.2011

Żuawi Federalni / Federal Zouaves

Niewiele jednostek jest tak malowniczych jak żuawi. W latach 1860-61 przez Amerykę przetoczyła się fala mody na żuawów. Przyczynił się do tego wielki popularyzator tej formacji, Elmer Ellsworth, przypadkowo także pierwszy federalny oficer poległy w tej wojnie. Egzotyczny mundur przyjęło wiele jednostek milicji i ochotników. Szczególnie dużo pułków powstało w stanach Nowy Jork i Pennsylwania. 
Na zdjęciach żołnierze z trzech regimentów: 5 New York ("Duryée's Zouaves"), 10 New York ("National Guards Zouaves") oraz 11 Indiana ("Wallace's Zouaves").
Figurki Magister Militum. Malował Paweł. 

Few unit are more picturesque than zouaves. Year 1861 saw start of the "Zouave craze" in America, credited to Elmer Ellsworth, a zouave enthusiast, drill master and, accidentally first Union officer killed in the war. Exotic uniform was adapted by many militia and volunteers units, particularly from New York and Pennsylvania.
Pictured here are soldiers of three different regiments: 5th New York ("Duryée's Zouaves"), 10th New York ("National Guards Zouaves") and 11th Indiana ("Wallace's Zouaves").
Figures by Magister Militum. Painted by Pawel. 

Więcej o Elmerze Ellsworth'cie tutaj: [ link ].
More about Elmer Ellsworth here: [ link ].

23.08.2011

Grace

Praca Pawła inspirowana znanym obrazem Dona Troianiego: [ link ].
Trzeciego dnia bitwy pod Gettysburgiem, 1 Batalion Maryland przeprowadził atak na wzgórze Culpa. Rebelianci dzielnie szturmowali federalne umocnienia, ale zostali odparci ze stratami sięgającymi 50% stanu. Wśród poległych znalazła się również Grace - pułkowy pies Marylandczyków.
Figurki Minifigsa i Pendrakena.

Pawel's work, inspired by famous Don Troiani painting: [ link ].
On the third day of the Gettysburg Battle, the 1st Maryland Battalion launched an attack on Culp's Hill. They charged the Federal breastworks, but were repulsed with loss of nearly 50% of their number. Among the killed in action on could find Grace - mascot dog of Confederate Marylanders.
Figures by Minifigs and Pendraken.

19.08.2011

Nowojorczycy, część 2 / New Yorkers, part 2

Kolejne pułki z Nowego Jorku: 22, 133 i 155 New York. Złożony z Irlandczyków 155 regiment (Corcoran Irish Legion) szczyci się pięknym, zielonym sztandarem. Z kolei 22 New York przedstawiony został w mundurach szaserów.
Figurki: 22 N.Y. - Magister Militum, reszta - Minifigs
Malował Paweł. 

Another batch of New York regiments: 22nd, 133rd and 155th New York. Irish 155th (Corcoran Irish Legion) proudly carries beautiful, green flag, while 22nd New York wears his chasseur uniforms. 
Figures: 22nd N.Y. - Magister Militum, others - Minifigs
Painted by Pawel.

17.08.2011

Nowojorczycy, część 1 / New Yorkers, part 1

Trzy pułki: 34, 52 i 149 New York. Co prawda nie wyróżniają się mundurami, ale wybraliśmy je dla wyjątkowo pięknych sztandarów. 
Figurki głównie produkcji Minifigsa. 
Malował Paweł Chrzanowski. 

Three regiments: 34th, 52nd and 149th New York. Although they wore regular uniforms, we picked them because of exceptionally beautiful flags. 
Figures mainly by Minifigs.
Painted by Paweł Chrzanowski.

12.08.2011

Artyleria Unii / Union Artillery

Artyleria Unii w wykonaniu Pawła Chrzanowskiego. Mix firm.

Union artillery by Pawel Chrzanowski. Mixed figures.

11.08.2011

Artyleria Konfederacji / Confederate Artillery

To znowu Paweł. Artyleria Konfederacji. Działa GHQ. Obsługi Langtona i Magister Militum. Piękne.

I'ts Pawel again. Confederate artillery. Cannons by GHQ. Crews by Langton and Magister Militum. Beautiful.