31.12.2015

Szwadrony

Pisząc jakiś czas temu na temat książek o bitwach pod Zentą i Wschową przyczepiłem się do błędnego, moim zdaniem użycia wyrażenia skwadron, zamiast poprawnego - szwadron, w odniesieniu do pododdziału taktycznego kawalerii. Od tego czasu przeczytałem kilka dość dobrych książek w języku polskim, gdzie ten nieszczęsny skwadron znów się pojawiał i mnie prześladował. 
I oto wczoraj otworzyłem książkę Jana Wimmera "Odsiecz wiedeńska 1683 roku" (wyd. Demart, 2008) i tam, przy opisie armii cesarskiej stoi jak byk: "jednostką taktyczną w kawalerii były dwukompanijne szwadrony". 

szwadrony
szwadrony

Dziękuję, panie profesorze. Panowie i panie, po prostu - szwadrony. 

szwadrony

I tą optymistyczną informacją chciałby pożegnać mijający rok 2015 i wejść w nowy rok 2016, w którym oby przydarzały nam się same tak miłe rzeczy, czego sobie i czytelnikom tego bloga życzę. 

28.12.2015

28 Iowa

Kolejny pies w mojej kolekcji. Niech was nie zwiedzie zdjecie powyżej. Tam jest pies, tyle że stoi z tyłu, za żołnierzami.
Another dog in my collection. Don't be tricked by the picture above. There is a dog on it. It stays behind the solddiers.
Wszystko opiera się na jednym zdjęciu, zrobionym po wojnie w Des Moines. Widnieje na nim czarno-biały pies, któremu fotograf dorysował dymek zawierający następujące słowa: Jestem psem, który służył w armii z 28 pułkiem piechoty z Iowa. To wszystko. Nie wiemy nawet jak się wabił. Zdjęcie prawdopodobnie zostało zamówione przez żołnierzy, którzy kupowali odbitki na pamiątkę.
All this begins with this photo,
taken in Des Moines Iowa. It shows black and white canine, saying: I am the dog that went through the army with the 28th Iowa Infantry. We don't know it's name. Photo was probably taken when the war ended and copies were bought by regiment's former members.
W 1864 roku pułk otrzymał 'veteran jackets' - krótkie kurtki z błękitnym wzorem. Pies opiekuje się rannym żołnierzem. Dzięki temu każda figurka w pułku jest inna. 
In 1864 regiment received short 'veteran jackets' with light blue trim. Dog watches a wounded soldier. Every figure has different pose.
Wszystkie figurki Pendrakena (nowe paczki) z nielicznymi wstawkami Magister Militum. 
All figures by Pendraken (new line) with few Magister Militum additions.

18.12.2015

Dittfurth

To pierwsza moja duża jednostka z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Liczy 24 figurki, ustawione na 4 podstawkach. Wyznacza to standard w jakim będę robił heskie pułki do tej wojny. Jednostkę stanowi 2 chorążych, 2 oficerów, 2 doboszy (ustawionych na skrzydłach) oraz 1 podoficer. Reszta to szeregowcy.  
It's my first big unit for AWI. It has 24 figures on 4 stands. It sets standards for my future Hessian units. It consists of 2 officers, 2 standard bearers, 2 drummers (posted on wings) and one sergeant. The rest are privates.
Regiment fizylierów von Dittfurth przybył do Ameryki w 1776 roku, z pierwszym kontyngentem wojsk heskich. Jako część brygady generała majora von Stirn brał udział w bitwie na Long Island. Potem regiment służył w garnizonie Newport. W 1780 roku brał on udział w oblężenie Charlestonu i po zdobyciu miasta wszedł w skład jego załogi, w której to roli zastał go koniec wojny.
Fusilier Regiment von Ditfurth arrived with the first contingent of Hessians in 1776. As a part of Major General von Stirn's Brigade it took part in the Battle of Long Island. Later regiment served in garrison of Newport. In 1780 it participated in siege on Charleston and became part of city garrison until the end of the war.
Wszystkie figurki Pendrakena. Bardzo łatwe do malowania. Sztandary robione przeze mnie. Większość figurek stanowią hescy fizylierzy (paczki AWG8 i AWG10), ale aby mieć więcej sylwetek, przerobiłem też kilku grenadierów Ralla (AWG7).
All figures by Pendraken. Very easy to paint. Colours made by me. Majority of figures are from Hessian fusiliers packs (AWG8 and AWG10) but I also converted some Rall grenadiers (AWG7) to obtain more poses.

14.12.2015

Western fellows

Starting my ACW wargaming adventure I learned that Paweł, my wargaming pal has already painted the prettiest Union regiments from the Army of Potomac. Then I decided to do exclusively these regiments that fought in the Western Theather of war. Later, reading books about the war I realised that there was distinct difference between western and eastern soldiers of Federal army.
  
In his excellent book "This Terrible Sound: The Battle of Chickamauga", Peter Cozzens recals the memories of sergeant of the 4th Texas Infantry, Joseph Polley, whose brigade of veteran Texans arrived from Virginia on the eve of Chickamauga battle to reinforce confederate Army of Tennesee.  As Poley and his comrades began their advance through the woods of Chickamauga passing some wounded soldiers of Army of Tennessee they heared those taunting words:
“them fellers out thar you ar goin’ up again, ain’t none of them blue bellied, white-livered Yanks an’ sassidge-eatin’ forrin hirelins’ you have in Virginny that’ll run quick at the snap of a cap - they are Western fellers, an’ they’ll mighty quick give you a bellyful of fightin.”

So here they are - western fellows.

19.11.2015

Garde du Corps


Another stand of WSS cavalry and first made of new Pendraken's LoA figures
I painted Brandenburg / Prussian Garde du Corps with their elaborate carbine belts and musician's silver trumpets. Unfortunatelly, I haven't checked if this regiment actually fought in WSS, and now, after looking at some orbats I doubt they did.
Garde du Corps in 1701 after Knotel
Kolejna podstawka kawalerii WSS i pierwsza zrobiona na nowych figurkach Pendrakena. Wybrałem brandenburski / pruski pułk Garde du Corps ze względu na kolorowe pasy i srebrne trąby muzykantów. Niestety nie sprawdziłem przed malowaniem czy ta jednostka walczyła w WSS, a teraz, po przejrzeniu kilku orbatów wydaje mi się to wątpliwe.

NB. This regiment was disbanded in 1713 and has nothing to do with famous Garde du Corps of Frederick the Great.
NB. Pułk został rozwiązany w 1713 i nie ma nic wspólnego ze sławną Garde du Corps Fryderyka Wielkiego. 

1.11.2015

71 Illinois

Kolejny pies w mojej kolekcji. Tym razem znalazłem go na pamiątkowym zdjęciu pocztu sztandarowego 71 pułku z Illinois. 
Another dog in my collection. I found him on photograph of 71th Illinois colour guards.

Nic nie wiem o tym psie. Ani jak się nazywał, ani to czy przeżył wojnę. Nie byłem nawet pewien jakiego jest koloru. Postanowiłem wybrać beżowy podpalany, żeby odróżniał się od Harvey'a z 104 pułku z Ohio. [opisanego tu]
I know nothing about this dog. Not his name, nor if he survived the war. I wasn't sure the exact colour, so I decides to paint it beige to make him differ from Harvey of 104th Ohio [described here].
W 71 pułku zwracają uwagę kolorowo umundurowani członkowie Springfield Zouave Cadets.
Among the ranks of 71st Illinois members of Springfiel Zouave Cadets are the most colorfull. 

Wszystki figurki Pendrakena (nowa seria). 
All figures by Pendraken (new line).

18.04.2015

Perryville game (3)

Game isn't over yet. No time to do proper AAR, so only few photos. Enjoy !

16.04.2015

Perryville game (2)

Some photos taken by members of our club during the game. 
Above - Adams' brigade advancing through the wheatfields.


Cheatham's division crossing Chaplin river.


Center of Federal position.
General McCook with staff in front of Widow Gibson's house.
11.04.2015

Perryville wargame (1)

Finally we gathered to play our first full scale ACW game - Perryville.
So far it's noon and Confederates crossed the Chaplin river, and come within range of Federal artillery (yes, Polk ordered general offensive at 8 a.m., without waiting for Bragg).
I don't think I'll manage to do a proper ARR so please enjoy those few snapshots.

Battlefield
Confederates marching against Union left wing
Attack against Open Knob begins
View of Federal and Rebel lines facing each other
More to come next week.

1.03.2015

General Lee


No, it's not about THIS general Lee. Nor about THAT general Lee, his father ...
It's about completely different Lee - major general Charles Lee, rather unfortunate Patriot commander in AWI. 

Lee's caricature by Rushbrooke
Charles Lee, an 18th century soldier of fortune (served with British, Polish, Portuguese and Russian armies) entered continental service in 1775.  He was made second in command, only to general Washington (still low, given his ambitions), commanded a division in New York 1776 campaign and was captured by the British light dragoons on December 13th 1776 at Baskingridge in New Jersey. Held in captivity for more than a year, he was finally exchanged in 1778, but given command of Continental Army vanguard, he failed at the battle of Monmouth, and was subsequently dismissed and courtmartialled. 
Lee was very fond of dogs, and was seldom seen without one. The most famous of them was certain pomeranian, named Spado (or Spada).  His name entered history simply because he has gone missing and following advert appeared in the Virginia Gazette in March 7th 1777:

Twenty Dollars Reward
LOST or STOLEN, a very remarkable black shaggy dog of the Pomerania breed, called SPADO. He belongs to our brave but unfortunate general LEE, and was seen in the possession of a person who called himself JOSEPH BLOCK, at Wright’s Ferry, on Susquehannah, about the 25th of December last. It is supposed that BLOCK, who pretended to have undertaken to carry him to Berkeley County, Virginia, has parted with him for a trifling consideration, or lost him on the road. Whoever gives information where the said dog may be had, or will bring him to the subscriber in Williamsburg, shall receive the above reward, and no questions asked.

I decided to make command stand with general Lee. As the divisional commander stand requires two figures I added a captain (yellow cockade) od 12th Continental regiment - an unit that remainded under Lee's command in late 1776.
One can learn the history of Charles Lee here (link).
The fate of Spado is unknown.