27.03.2016

3rd Continental Dragoons

Trzeci pułk dragonów kontynentalnych został sformowany w styczniu 1777 roku, pod dowództwem płk. Baylora. Regiment brał udział w bitwach pod Brandywine i Monmouth, ale jak cała kawaleria Patriotów nie wpłynął wcale na wynik żadnej z bitew. Pod koniec 1779 roku dowództwo objął płk William Washington, kuzyn głównodowodzącego i pod jego komendą dragoni ruszyli na południe, gdzie okryli się sławą.
Third regiment of Continental Dragoons was formed in 1777, under the command of colonel Baylor. It took part in battles of Brandywine and Monmouth but without any success. Late in 1779 colonel William Washington (kinsman of army commander) took the command and regiment was sent to the South, where glory awaited. 
Na południu dragoni walczyli w ogromnej liczbie mniejszych starć i potyczek. Z większych bitew, brali udział w klęsce pod Camden, potem było lepiej - pod Cowpens pokonali lekkich dragonów brytyjskich, pod Guilford Courthouse szarżowali brytyjską gwardię, następnie pod Hobkirk's Hill, gdzie z kolei zawiedli kompletnie - wysłani do obejścia skrzydła nieprzyjaciela zapędzili się zbyt daleko i w efekcie nie wpłynęli na niekorzystny dla patriotów wynik walki na pierwszej linii. Ostatnią dużą bitwą 3 pułku było Eutaw Springs, gdzie szarżowali lekką piechotę brytyjską i gdzie ich dowódca dostał się do niewoli.
In Southern Campaigns dragoons took part in numerous skirmishes, as well as some big battles: in disaster at Camden, important victory at Cowpens, where they defeated British light dragoons and at Guilford Courthouse where they charged British guardsmen.  They failed completely at Hobkirk's Hill where they engaged some noncombatants in the rear of British Army while British front line defeated Patriots. The last big engagement of 3rd Dragoons was Eutaw Spring where they charged British light infantry, but were repulsed and their commander was taken prisoner. 
Wybrałem ten pułk, bo bardzo spodobał mi się biały mundur z niebieskimi wyłogami. W doborze odcienia wzorowałem się na blogu [Tarleton's Quarter], który w ogóle jest dla mnie wielką inspiracją.
I decided to paint this unit because I liked white uniform with blue turnbacks. When choosing the shade of blue I followed [Tarleton's Quarter] blog, which is generally a great inspiration in my AWI project. 
Jeśli chodzi o sztandar dragonów, to chyba każdy zna romantyczną opowieść o tym jak panna Jane Elliot, dowiedziawszy się, że jej narzeczony - William Washington - nie ma sztandaru w swoim pułku, wycięła kawałek materiału z obicia fotela i uszyła z niego chorągiew.
When talking about dragoon's battleflag I think that everybody knows romantic story of miss Jane Elliot, who cut the flag from the back of a chair and gave it to her fiancee, colonel Washington of 3rd dragoons.


20.03.2016

Peach Orchard

Cały czas testujemy nasze przepisy do wojny secesyjnej. Poniżej kilka fotek z tych testów - tym razem brzoskwiniowy sad, Gettysburg, 2 lipca. 

We are testing our home rules for ACW. Here you can find some photos taken during test game - this time Peach Orchard, Gettysburg, 2nd of July.

 
 
 
 

7.03.2016

Kanitz

Historia pułku Kanitz (Tessin 1629/1) sięga roku 1626. Jest to więc jeden z najstarszych regimentów armii Brandenburskiej / Pruskiej. Pułk wchodził w skład korpusu posiłkowego na Węgrzech i walczył przeciw Turkom pod Slankamen i Peterwardein. Podczas wojny o sukcesję hiszpańską wojował na południu Europy - najpierw w Bawarii, pod Höchstädt i Blenheim, a później w składzie pruskiego korpusu posiłkowego we Włoszech - w 1705 pod Cassano, a w 1706 pod Turynem.
Infantry regiment Kanitz (Tessin 1629/1) was established in 1626, so it is one of the oldest units of Brandenburgian / Prussian army. Our regiment formed part of auxiliary corps in Hungary and fought against Turks at Slankamen and Peterwardein. During war of the Spanish succession it operated in the southern Europe, first in Bavaria (fought at Höchstädt and Blenheim), then in Italy, taking part in battles of Cassano (1705) and Turin (1706).
Wśród figurek zwracają uwagę grenadierzy wraz z oficerem.
Grenadiers with their officer are the real highlight of this stand.