14.11.2012

Najstarszy żołnierz / The oldest soldier

To nieprawdopodobne, ale według Wikipedii [link] William Hiseland walczył pod Malplaquet mając 89 lat ! Twardy Szkot !  

It sounds inbeliveable, but according to Wikipedia [link] William Hiseland fought at Malplaquet in the age of 89 ! Tought Scotsman !

5.11.2012

Wspaniała wiadomość / Great news

Na forum Pendrakena pojawiły się zdjęcia nowych (i długo wyczekiwanych) figurek kawalerii do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (link). Sylwetki są, krótko mówiąc - wspaniałe. Teraz pozostaje tylko czekac na wprowadzenie nowych zestawów do sprzedaży. 
On Pendraken's forum we can find pictures of new (and long awaited) figures of American Revolution cavalry (link). Poses are simply superb. Now we have to wait for the date of release.

23.10.2012

Pech / Bad luck

Ostatnio podczas dyskusji na forum TMP, użytkownik Billy Yank zacytował bardzo ciekawy fragment listu Jamesa Stewarta, służącego w Baterii Knappa (Pennsylvania Independent Battery E), opisujący wydarzenia pod Chancelorsville. Doskonale pokazuje on, że działania nieprzyjaciela nie były jedynymi problemami z którymi borykała się artyleria.

Quite recently on TMP forum, Billy Yank provided me with very interesting excerpt form a letter from James Stewart, a member of Knapp's Pennsylvania Independent Battery E describing the situation at Chancellorsville. It shows clearly that enemy actions weren't the only source of problems the artillery had to cope with. 
"May 3rd [...]. No. 6 Gun had an axel broke and repaired. At 3AM we got orders from General Hooker to move to the Right of the Army. No. 5 Gun broke down on the road and was taken off the field. Got in position on the right of the road with the 1st Corps. Built fortifications round our guns. Heavy firing towards our left of musketry and soon the artillery opened. It was the most exuberant firing of the war and lasted without intermission for 4 1/2 hours and afterwards was slight firing all along the line. Our loss was very heavy but the the enemy was heavier as we were behind fortifications… I was ordered to the rear with No. 6 Gun to get it repaired. Came back after night with No. 5 Gun mounted on our carriage.
[...] May 6th. No. 1 gun bursted at [the] muzzle and was taken off [the field]."

1.08.2012

Nowe ACW Pendrakena / Pendraken's new ACW


Wspaniała wiadomość ze strony Pendrakena. Dostępna jest już większość figurek z nowej linii wojny secesyjnej. Ogromna ilość paczek oraz różnorodność sylwetek czynią nowy wyrób Pendrakena najlepszym zestawem do tej wojny w skali 10 mm. 
Całą ofertę można znaleźć tutaj: [ link ].

Great news from Pendraken. Their new line of American Civil War figures is now available almost in it's entirety.  A big number of packs and great variety of poses make new Pendraken's product the best ACW line in 10mm scale. 
All available packs can be found here: [ link ].

20.07.2012

Rebel yell

Ostatnio natknąłem się na bardzo ciekawy dokument. Smithsonian Institute zamieścił na YouTube film, nagrany w latach 30-tych XX wieku, na którym konfederaccy weterani odtwarzają swój słynny okrzyk bojowy - rebell yell. 


Quite recently I've found very interesting document. Smithsonian Institute put on You Tube a documentary, recorded somewhere in 1930's, showing Confederate veterans performing their famous battle cry - the rebell yell.

16.07.2012

Struktura dowodzenia cz.2 / Chain of command p.2

Żeby dowiedzieć się więcej o osiemnastowiecznym systemie dowodzenia zacząłem ciekawą dyskusję na forum TMP oraz na grupie dyskusyjnej Yahoo "Lace Wars". Bardzo szybko otrzymałem linka do niezwykle ciekawej książki: ESSAY OF THE ART OF WAR, wydanej w roku 1761. [link] Może to trochę później niż sukcesja hiszpańska, ale niewątpliwie dzieło podsumowuje doktrynę wojenną pierwszej połowy XVIII wieku. 
Ze stron 29-36 dowiedziałem się, jaka była rola poszczególnych generałów. Okazało się, że samodzielnym dowódcą był jedynie generał-lejtnant, podczas gdy generał-major pełnił funkcję pomocniczą. Jego zadaniem było asystowanie generałowi-lejtnantowi, przy czym podczas bitwy mógł mieć pod komendą część formacji swego przełożonego, szczególnie jeśli były to liczne oddziały.
Więc teraz już wiem. 
To learn more about 18th century chain of command I started interesting discussion on TMP forum and on "Lace Wars" Yahoo Group. I've got the link to very interesting book: ESSAY OF THE ART OF WAR, from 1761. [link] This is a bit later than WSS, but the book summarize the military doctrine of first half of 18th century.
On pages 29-36 one can learn about duties of different generals. It appeared that only lieutnant generals were independent commanders, while major general had supporting role only. His duty was to assist the lieutnant general, while during the battle he could command the part of his supperior's troops, especially if they were numerous.
So now I know.

22.05.2012

Struktura dowodzenia / Chain of command

Analizuję właśnie OOB bitwy pod Höchstadt i zastanawiam się nad strukturą dowodzenia podczas wojny o sukcesję hiszpańską. Weźmy na przykład armię cesarską. Czym dowodził generał lejtnant Palffy, a czym generał major Natzmer ? Spotyka się opinię, że Palffy dowodził całym skrzydłem kawalerii, a Natzmer jej pierwszą linią (złożoną zresztą z pułków pruskich). Ale drugą linią jazdy dowodził kolejny generał lejtnant - Stauffenberg. Dlaczego Palffy miałby miec starszeństwo nad równym mu stopniem Stauffenbergiem ?
chstadt Imperial OOB
A co z piechotą ? Czym dowodzili generałowie Erffa i Waldt ? Czy ich kompetencje się nie pokrywały. 

I'm analyzing OOB for battle of Hochstadt and I'm trying to understand the chain of command in WSS. Let's take a closer look at Imperial army. Which units were under the command of lieutnant general Palffy, and which under major general Natzmer. Some OOBs found in the internet claim that Palffy commanded the whole wing of cavalry and Natzmer only it's first line (composed entirelly of Prussian regiments). But second line of horse is clearly under command of another lieutnant general - Stauffenberg. Why was he placed under the command of Palffy, general of equal rank ?
And infantry ? What were the competences of generals Erffa and Waldt ? Did they command the same units ?

French Army
Jeszcze ciekawsza jest analiza armii francuskiej. Weźmy pod lupę brygadę dragonów Fonbeausard. Dowódcą wyższego szczebla jest marechal de camp (odpowiednik generała majora) de Marivaux, a nad nim jest jeszcze generał lejtnant de Lannion. Żaden z nich nie ma pod komendą żadnych innych jednostek. Czyli tą brygadą dowodzi dwóch różnych generałów, których kompetencje się pokrywają. Jak to działało na polu bitwy ? Po co trzech wyższych oficerów - dwóch generałów i brygadier miało dowodzić brygadą liczącą najwyżej 1500 ludzi ?

French army is evern more puzzling. Let's look at dragoon brigade Fonbeasard. The higher command belongs to marechal de camp (equivalent of major general) de Marivaux, with lieutnant general de Lannion as senior commander. None of them commands any other troops. So this brigade is commanded by two generals, by two men with overlaping authorities. How did it work on the battlefield ? For what purpose three senior officers - two generals and brigadier were assigned to command only one brigade of no more than 1500 men ?

13.05.2012

17th Virginia

Ostatnio Paweł pokazał mi jedną ze swoich najnowszych prac. Nie mogłem oprzeć się chęci zrobienia kilku zdjęć i podzielenia się nimi w sieci. Ten post zadedykowany jest tym, którzy nie wierzą, że skala 10mm może wyglądać ładnie także w detalu. Na zdjęciach 17 pułk z Wirginii. Ci goście w dziwnych mundurach - koleś w czaku i ten drugi, w zielonej kurtce, to prawdopodobnie członkowie przedwojennych milicji. Figurki mocno przerabiane z Minifigsa i Pendrakena. Sztandar jak zwykle mój.

Just recently Pawel showed me one of his latest works. I couldn't resist the temptation to make some photos and share them with you. This post is dedicated to all those who don't belive that 10 mm figures could look well in detail also. On pictures - 17th Virginia. These guys in unususal uniforms - a chap in chako and another one, in green jacket, are probably members of pre-war militia units. Figures are conversions form Minifigs and Pendraken. The flag, as usually was made by me.


7.05.2012

Schwartz


W dzisiejszym poście – pułk piechoty Schwartz, wystawiony przez biskupa Münsteru. 
Mundur tej jednostki znalazłem wiele lat temu w książce C. Granta „From pike to shot”. Długo szukałem sztandaru, aż końcu przesłał mi go sam Yves Roumegoux, autor książek o armiach z wojny o sukcesję hiszpańską. Z radością skonstatowałem, że był on podobny do moich nieśmiałych prób rekonstrukcji (używałem monet z epoki jako wzorców). Schwartz stanowił część kontyngentu jaki biskup Münsteru wynajął Holendrom, tak więc oficerowie tego pułku noszą pomarańczowe szarfy.

In current post – infantry regiment Schwartz, raised by bishop of Münster. 

Many years ago I found uniform of this unit in C. Grant’s book “From pike to shot”. I was searching for flag very long, and finally got it directly from Yves Roumegoux, celebrated author of books about WSS armies. I was very pleased when I found that the flag was similar to my humble attempts of reconstructions (using old coins as templates). Schwartz constituted part of Würzburg contingent on the pay of Netherlands, so its officers have orange sashes.

27.04.2012

Eyb


W dzisiejszym poście przyjrzymy się pułkowi piechoty Eyb, jednemu z kilku wystawionych przez biskupstwo Würzburga.
Ciekawostką pułków würzburskich było oporządzenie. Kühn twierdzi, że przynajmniej na początku wojny, zamiast dużego patronasza, piechurzy nosili mniejszą ładownicę na pasie głównym, a do tego metalowy róg z prochem. Z radością odtworzyłem ten zestaw na moich żołnierzach, modyfikując nieco oryginalne figurki Pendrakena.  Kolejną ciekawostką würzburskich regimentów było uzbrojenie sierżanta. Zamiast zwyczajowej halabardy, dzierżył on półpikę, charakterystyczną raczej dla oficerów. Sierżant także znalazł się na podstawce regimentu.

Historykom znane są tylko trzy sztandary Würzburga. Jeden z nich, przedstawiający czarnego orła na jednorodnie czerwonym tle, przechowywany jest w muzeum armii bawarskiej w Ingolstadt, pozostałe dwa wpadły w ręce Francuzów i uwiecznione zostały w „Triomphes …”. Zadałem sobie nieco trudu by przypisać poszczególne sztandary do regimentów (wyniki analizy na obrazku obok), ale bezskutecznie – pozostaje zbyt wiele niewiadomych. Wybrany przeze mnie biało-niebieski sztandar nie koresponduje z kolorem wyłogów żadnego pułku, przydzieliłem go więc arbitralnie regimentowi Eyb, mającemu zielone mankiety.

In today’s post we take a closer look at Würzburg infantry regiment Eyb.
Only three Würzburg flags are known. One, with black eagle on red field, survived and is kept in Bavarian army museum in Ingolstadt, other two were captured by French and thus can be found in “Triomphes …”. I’ve tried to assign the flags to regiments, (my efforts on the picture) but with no success. The white-blue colours does not correspond with facing colours of any unit, so finally, I’ve attributed this flag to green-cuffed regiment Eyb. 


An interesting detail of Würzburg infantrymen was their equipment. Kühn states that instead of large cartridge pouch, they carried smaller cartridge boxes on main belts and silver metal powder horns. I’ve recreated this on my soldiers altering slightly original Pendraken’s figures. Another peculiarity of W
ürzburgers was sergeant's weapon. Instead of halberd, he carried a half-pike, attributed rather to officers. I've modelled a sergeant on my stand too.

23.04.2012

Brygada Rzeszy / Reichs Brigade

Dzisiaj przedstawiam trzy regimenty małych państw niemieckich.
Jeden z nich, von Rumrod był już opisywany tutaj [ link ]. Sfotografowałem go ponownie po wymianie sztandaru na nowy, ulepszony wzór. Pozostałymi jednostki pochodzą z Würzburga oraz z Münsteru (spróbujcie zgadnąć, który jest który). Są one dość interesujące, zostaną więc bliżej opisane w kolejnych postach.

Today three regiments of minor German countries.
One of them, von Rumrod was already described here [ link ].  I took a photo again because I've changed it's flag to newer, better model. Other units are from Würzburg and Münster (try to guess who is who). They are quite interesting, so I'll do separate posts to describe them.

25.02.2012

Perryville 1862

z Wikipedii / from Wikipedia
Zdecydowaliśmy się odtworzyć bitwę pod Perryville. To zapomniane nieco starcie byłoa jednym z ważniejszych w roku 1862. W jego wyniku Konfederacja musiała porzucić plany odzyskania stanu Kentucky i zepchnięta została do defensywy na zachodzie. Dokładny opis bitwy można znaleźć w anglojęzycznej Wikipedii: [ link ].

We decided to refight battle of Perryville. This forgotten action counts as one of the most important in 1862. In it's effect, Confederacy was forced to abandon plans of retaking Kentucky and was pushed into defensive in the west. Detailed description of events can be found in Wikipedia: [ link ].

W naszej grze pominiemy II korpus Unii oraz większość kawalerii obu stron. Uznajemy, że te siły blokują się nawzajem na południe od Perryville. Poza tym, założenia sa następujące:
Rano na polu bitwy znajdują się następujące siły Unii: 3 dywizja z I korpusu oraz 11 dywizja z III korpusu. Nie mogą one ze sobą współdziałać, a ich dowódcy są bierni. Dowódca armii znajduje się poza polem bitwy.
Siły konfederackie są skoncentrowane, ale dowódca armii jest nieobecny, a dowódcy korpusów – Polk i Hardee nie są zdecydowani atakować. Gracz będzie próbował uruchomić konfederacką ofensywę jak najszybciej za pomocą rzutu kostką. Po południu na polu bitwy pojawi się generał Bragg i wyda rozkaz do natarcia, ale wtedy I korpus będzie już wzmocniony 10 dywizją, a dowódcy Unii zaangażowani w walkę będą mogli żądać wsparcia, które będzie się pojawiać (na rzut kostką) w postaci trzech brygad, przysyłanych przez dowódcę armii.
Zadaniem konfederatów będzie rozbicie jak największych sił Unii, a unionistów – zapobieżeniu temu.

In our game, we ignore the Union second corps and most of the cavalry of both armies. We assume, that these forces block each other south of Perryville. Besides this, the situation on the battlefield is following:
In the morning, Union forces consist of 3rd division from 1st Corps and 11th division from 3rd corps  Their commanders are passive and don’t cooperate with each other.
Confederate forces are ready to attack, but the army commander is absent and both corps commanders – Polk and Hardee are reluctant to start the offensive. Confederate player will try to activate his forces as soon as possible (by throwing required number on dice). In the afternoon, general Bragg will arrive and immediately put the orders to attack, but by this time, 1st Union corps will be reinforced by 10th division, and Union commanders, when under attack would be able to ask the army commander for the reinforcements that would arrive (when diced) in form of three independent brigades.
The task of Confederate is to beat as big part of enemy’s forces as possible, and Union’s – to prevent this.

Poniżej siły, które wezmą udział w bitwie. Symbol [ ] oznacza podstawkę, inf = piechota, art = artyleria
Below I listed forces involved in the battle.  Sign [ ] means ‘stand’, inf = infantry, art = artillery

USA - Armia Ohio – dowódca nieobecny / no commander present

I korpus / corps (McCook)

3 dywizja / division (Rousseau)
18 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 3 brygadach / 3 brigades)

10 dywizja / division (Jackson)
14 [ ] inf  + 2 [ ] art  (w 2 brygadach / 2 brigades)

elementy III korpusu / parts of III corps

11 dywizja / division (Sheridan)
18 [ ] inf  + 2 [ ] art   (w 3 brygadach / 3 brigades)

wzmocnienia / reinforcements
- brygada/brigade: 5 [ ] inf + 1 [ ] art
- brygada/brigade: 5 [ ] inf + 1 [ ] art
- brygada/brigade: 4 [ ] inf + 1 [ ] art

CSA - Armia Mississippi (Bragg)

Prawe skrzydło / Right wing (Polk)

dywizja / division (Cheatham)
15 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

bryg kawalerii / cav. brigade
2 [ ] kaw

Lewe skrzydło / left wing (Hardee)

dywizja / division (Anderson)
13 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

dywizja / division (Buckner)
12 [ ] inf  + 3 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

Z rozpiski wynika, że potrzebujemy:
Unia – 64 podstawki piechoty i 11 podstawek artylerii
Konfederacja – 40 podstawek piechoty, 2 podstawki kawalerii i 13 podstawek artylerii
(podstawki artylerii konfederacji symbolizują zazwyczaj mniej dział niż po stronie unii)

This means that we need:
Union – 64 infantry and 11 artillery stands
Confederacy – 40 infantry, 2 cavalry and 13 artillery stands
(confederate artillery stands equal less guns than union stands)

14.02.2012

Bawarczycy cz.2 / Bavarians part 2

Kolejne obrazki ukazujące armię bawarską z czasów elektora Maksymiliana Emanuela. 

Na górze i na dole - fragmenty obrazów zdobiących Viktoriensaal w zamku Schleißheim.  Jest to obszerna sala, w której znajdują się obrazy pokazujące triumfy elektora w wojnie z Turkami. Autorem większości obrazów o tematyce batalistycznej jest Franz Joachim Beich. Sala została wykończona w latach 20-tych XVIII wieku. 
Po lewej - rekonstrukcja bawarskiego grenadiera ze zbiorów muzeum armii bawarskiej w Ingolstadt. 
Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Uwego z http://historyin172.blogspot.com/ .

Some more pictures showing Bavarian army of elector Max Emmanuel. 
Above and below - details from paintings found in Victory Hall in  Schleißheim castle. This wide room, where pictures showing victories of elector over Turks were placed, was completed in mid twenties of XVIII century. Greater part of battle baintings was done by Franz Joachim Beich.
On the left - reconstruction of Bavarian grenadier, found in Bavarian Army museum in Ingolstadt.  
  
All pictures, courtesy of Uwe from http://historyin172.blogspot.com/ .


5.02.2012

Armia bawarska / Bavarian Army

Jak umundurowana była armia bawarska w latach 1701-1714 ? Najważniejszym pytaniem, nurtującym modelarzy jest kolor mundurów. Na pewno niebieskie, ale jasno niebieskie, ciemnoniebieskie czy w kolorze nieba ? Żeby to rozstrzygnąć sięgniemy do źródeł.  

Uniforms of Bavarian Army in 1701-14 are still a bit a mystery to wargamers. The most important question is the shade of blue coats. Was it light blue, dark blue or sky blue ? To determine this, let us consult some sources.
 
Przydatny będzie mało znany fresk z bazyliki z Wilten, w Innsbrucku, namalowany w latach 1704-06, jako wotum za odparcie bawarskiej inwazji na Tyrol w roku 1703. Malowidło przedstawia jasno niebieskie mundury szeregowców, podoficerów w odwróconych barwach i ... kapelusze niepospinane w trójkąty, ale okrągłe, jak w siedemnastym stuleciu. 

First, we examine the fresco from Wilten church in Innsbruck. It conmemorates the expulsion of Bavarian invaders from Tyrol in 1703. Completed in 1704-06, painting shows very light blue coats, NCOs wearing reversed colours and ... uncocked hats instead of tricornes, just like in seventeenth century.

Równie ciekawe są obrazy autorstwa Franza-Joachima Beicha, znajdujące się na zamku Schleißheim. Przedstawiające działania armii elektorskiej przeciw Turkom w latach 80-tych i 90-tych siedemnastego wieku, zostały namalowane nie wcześniej niż w roku 1703/04, czyli w interesującym nas okresie historycznym. Możemy więc przypuszczać, że modelami byli żołnierze Bawarscy z wojny sukcesyjnej. Tutaj też znajdujemy jasno niebieskiej mundury. 

Also interesting are paintings by Franz-Joachim Beich, in the Schleißheim castle. Depicting war against Ottomans in 80's and 90's of 17th century, they were painted as late as in 1703/04, just during War of the Spanish Succession, and we can assume, that they show soldiers from that conflict. Here also we find light blue uniforms.

_
Zdjęcia fresku z bazyliki Wilten za http://innsbruck.tsn.at/website/geschichte-geografie/boarischer-rummel.html , autor: Anton Prock.  Zdjęcia obrazów z zamku Schleißheim dzięki uprzejmości Uwe z http://historyin172.blogspot.com/ .
Photos of Wilten church fresco from http://innsbruck.tsn.at/website/geschichte-geografie/boarischer-rummel.html , author: Anton Prock.  Photos of painting from Schleißheim castle, courtesy of Uwe from http://historyin172.blogspot.com/ .