9.04.2016

Pfalz-Neuberg

Pomalowałem pierwszy pułk kirasjerów cesarskich do wojny o sukcesję hiszpańską. Wybór padł na regiment Pfalz-Neuberg (Tessin 1674/1), z przepięknym, błękitnym trębaczem. Pułki jazdy cesarskiej były bardzo duże, mają więc u mnie siłę dwóch podstawek.
I finished my first regiment of Imperial cuirassiers for WSS. I chose Pfalz-Neuberg (Tessin 1674/1) with beautiful, light blue trompeter. Units of Imperial cavalry were rather big, so they have strenght of two stands.
Pułk Pfalz Neuburg został sformowany w roku 1674 i brał udział w wielkiej wojnie tureckiej, między innymi w bitwie pod Szlankamen. W wojnie o sukcesję hiszpańską regiment służył w północnych Włoszech - bił się pod Chiari, Cremoną, Cassano i Turynem. Potem, przez krótki okres okupował terytoria papieskie, a w 1709 znalazł się w Alzacji gdzie uczestniczył w potyczce pod Rummersheim.
Regiment Pflanz-Neuberg was formed in 1674 and took part in the war with Ottoman empire (battle of Szlankamen). In WSS regiment stationed in Northern Italy, where it fought battles of Chiari, Cremona, Cassano and Turin. Afterwards it occupied for short time papal state, then was moved do Alsace, where it took part in combat at Rummersheim in 1709.  
Sztandar pułku znamy właśnie dzieki temu ostatniemu starciu, gdyż został zbobyty przez Francuzów i uwieczniony w 'Triomphes'.  
We know the standart of regiment because French took it at Rummersheim, then it was copied in 'Triomphes'.

2.04.2016

Sherburne's additional

Pułk Sherburne'a  był jednym z 16 'dodatkowych' regimentów sformowanych w lecie 1777 na żądanie Waszyngtona. Od typowych pułków armii kontynentalnej różniło je to, że były zaciągane niezaleznie od stanów i tak np. pułk Sherburne'a był w połowie zaciągany w Rhode Island, a w połowie w Connecticut.
Sherburne's regiment was one of 16 'additional' regiments formed in 1777 on genl Washington's request. The main difference between them and the rest of Continental Army units was that they were recruited above the state boundaries. Sherburne's had half Rhode Island, half Connecticut recruits.
Zdecydowałem się dać pułkowi jeden ze sztandarów Gostelowe'a. Wszystkie te sztandary zostały zrekonstruowane przez E.W. Richardsona, ale ponieważ od tego czasu pojawiło się trochę nowych danych, podjąłem decyzję, że zrobię własne wersje.
I decided to give the regiment one of Gostelowe flags. They were all reconstructed by E. W. Richardson, but as some new evidence appeared since this time, I decided to do my own versions.
Nie udało mi się znaleźć danych na temat służby pułku podczas wojny. Występuje jedynie w walkach na Rhode Island w sierpniu 1778, w składzie brygady Varnuma.
Informations about regiment's combat record are scarce. We can find it in Rhode Island OOB in August 1778, where it forms part of Varnum's brigade.
Jak zwykle w AWI, wielką inspiracją dla mnie był blog Tarleton's Quarter.
As usually with my AWI project, a Tarleton's Quarter blog was great inspiration for me.