20.07.2012

Rebel yell

Ostatnio natknąłem się na bardzo ciekawy dokument. Smithsonian Institute zamieścił na YouTube film, nagrany w latach 30-tych XX wieku, na którym konfederaccy weterani odtwarzają swój słynny okrzyk bojowy - rebell yell. 


Quite recently I've found very interesting document. Smithsonian Institute put on You Tube a documentary, recorded somewhere in 1930's, showing Confederate veterans performing their famous battle cry - the rebell yell.

16.07.2012

Struktura dowodzenia cz.2 / Chain of command p.2

Żeby dowiedzieć się więcej o osiemnastowiecznym systemie dowodzenia zacząłem ciekawą dyskusję na forum TMP oraz na grupie dyskusyjnej Yahoo "Lace Wars". Bardzo szybko otrzymałem linka do niezwykle ciekawej książki: ESSAY OF THE ART OF WAR, wydanej w roku 1761. [link] Może to trochę później niż sukcesja hiszpańska, ale niewątpliwie dzieło podsumowuje doktrynę wojenną pierwszej połowy XVIII wieku. 
Ze stron 29-36 dowiedziałem się, jaka była rola poszczególnych generałów. Okazało się, że samodzielnym dowódcą był jedynie generał-lejtnant, podczas gdy generał-major pełnił funkcję pomocniczą. Jego zadaniem było asystowanie generałowi-lejtnantowi, przy czym podczas bitwy mógł mieć pod komendą część formacji swego przełożonego, szczególnie jeśli były to liczne oddziały.
Więc teraz już wiem. 
To learn more about 18th century chain of command I started interesting discussion on TMP forum and on "Lace Wars" Yahoo Group. I've got the link to very interesting book: ESSAY OF THE ART OF WAR, from 1761. [link] This is a bit later than WSS, but the book summarize the military doctrine of first half of 18th century.
On pages 29-36 one can learn about duties of different generals. It appeared that only lieutnant generals were independent commanders, while major general had supporting role only. His duty was to assist the lieutnant general, while during the battle he could command the part of his supperior's troops, especially if they were numerous.
So now I know.