3.09.2014

Sztandary irlandzkie (2) / Irish battle flags (2)

Ciąg dalszy irlandzkich sztandarów wojny secesyjnej. Tym razem przegląd pułków ze środkowego zachodu. Poniżej 9 pułk z Connecticut, 35 pułk z Indiany i 17 pułk z Wisconsin. Wszystkie figurki Pendrakena, malowane przez Pawła. 
More of Irish battle flags from American Civil War. This time I show some units from Middle West. Below you can see 9th Connecticut, 35th Indiana and 17th Wisconsin regiments. All figures by Pendraken, painted by Paweł. 
9th Connecticut

17th Wisconsin

35th Indiana