26.07.2011

Old Harvey

Pitbull Old Harvey był psem bojowym 104 pułku z Ohio. Szedł do walki razem z żołnierzami i był nawet ranny w dwóch bitwach, ale wojnę przeżył. Jego fotografię, zamówioną przez towarzyszy broni, można zobaczyć poniżej. Postanowiłem zrobić Harveya na podstawce 104 regimentu. Wygląda na trochę przestraszonego, a może jest po prostu rozsądny. W każdym razie nie pcha się bezmyślnie na pierwszą linię ...
Ponadto brygadę tworzą regimenty: 76 Ohio (w kurtkach "Veteran Shell Jackets") oraz 13 Michigan.
Szeregowcy Minifigsa, sztabowcy Pendrakena (bo są najładniejsi).
Old Harvey the pitbull served as a war dog in 104th Ohio Volunteers. He followed his fellow soldiers into the fray and was wounded in two different battles but survived the war. His portrait, commisioned by members of regiment can be seen above
. I decided to put Harvey on 104th Ohio's stand. He looks a bit frightened or maybe he is simply cautious. Anyway, he doesn't go foolhardy into the first line ...
Brigade consists of three units, one decribed above, 76th Ohio (wearing "Veteran Shell Jackets") and 13th Michigan.
Rank and file by Minifigs, staff by Pendraken (makes best staff figures) 
Więcej o Harveyu i innych zwierzętach-maskotkach wojny secesyjnej można przeczytać tu: [ link ] i tu [ link ].
More about Harvey and other American Civil War pet mascots can be found here: [ link ] and here [ link ].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz