7.03.2016

Kanitz

Historia pułku Kanitz (Tessin 1629/1) sięga roku 1626. Jest to więc jeden z najstarszych regimentów armii Brandenburskiej / Pruskiej. Pułk wchodził w skład korpusu posiłkowego na Węgrzech i walczył przeciw Turkom pod Slankamen i Peterwardein. Podczas wojny o sukcesję hiszpańską wojował na południu Europy - najpierw w Bawarii, pod Höchstädt i Blenheim, a później w składzie pruskiego korpusu posiłkowego we Włoszech - w 1705 pod Cassano, a w 1706 pod Turynem.
Infantry regiment Kanitz (Tessin 1629/1) was established in 1626, so it is one of the oldest units of Brandenburgian / Prussian army. Our regiment formed part of auxiliary corps in Hungary and fought against Turks at Slankamen and Peterwardein. During war of the Spanish succession it operated in the southern Europe, first in Bavaria (fought at Höchstädt and Blenheim), then in Italy, taking part in battles of Cassano (1705) and Turin (1706).
Wśród figurek zwracają uwagę grenadierzy wraz z oficerem.
Grenadiers with their officer are the real highlight of this stand.

1 komentarz: