04.07.2011

Trutnov 1866-2011

Kolejnym odwiedzonym przeze mnie polem bitwy był Trutnow - miejsce jedynego, choć drogo okupionego zwycięstwa Austriaków. Przez pole bitwy wiedzie wspaniała "ścieżka edukacyjna", składająca się z kilkunastu tablic z opisem działań, ikonografią, a przede wszystkim ze wspaniałymi mapami, przedstawiającymi poszczególne fazy boju, w którym 10 Korpus generał Gablenza pokonał elementy 1 Korpusu pruskiego.

I have visited Trautenau (Trutnov), site of the only (albeit very costly) Austrian success, where the 10th Corps defeated elements of 1st Prussian Corps. Currently, one can follow "educational trail"  through the battlefield, with numerous stands with superb maps showing the course of battle.

Kluczem do zwycięstwa było opanowanie wzgórz na południe od Trutnowa. Oględziny pola bitwy wskazują, że teren był tu o wiele bardziej stromy od strony północnej, zatem atakujący w początkowej fazie starcia Prusacy mieli o wiele trudniejsze zadanie niż Austriacy, którzy próbowali odebrać pozycję w późniejszej fazie bitwy. 
Na zdjęciu kaplica św. Jana na wzgórzu zw. "Kapellenberg". Wokół kaplicy toczyły się zacięte walki, a dzisiaj w środku znajduje się małe muzeum.

Key to victory was the line of heights dominating the town from the south. Inspection of the battlefield shows that northern slopes are stepper, thus making initial attack of Prussians more difficult than the subsequent counterattacks by the Austrian brigades. 
On the picture: chappel of St John the Baptist on "Kapellenberg" hill. Place of fierce fights during the battle now contains small museum. 

Wzgórza nad Trutnowem, obecnie zamienione na park miejski, pokryte są pomnikami walczących oddziałów. Pomiędzy nimi pomnik poległego mjra Liposcaka, dowódcy III batalionu 24 pułku piechoty, który podczas obrony wzgórz poderwał swoich polskich żołnierzy do kontrataku, krwawo odpartego ogniem pruskich iglicówek.

Heights above Trautenau, currently within a City Park are dotted with monuments of units involved in fights. Among them - monument to mjr Liposcak of III Battalion of 24 IR, who led his Polish subordinates into fierce counterattack during the defence of heigts, and fell dead when attempting to push of fast-shooting Prussians.

Poniżej pomnik generała Gablenza, dowódcy 10 korpusu. Na ścianach wyryte są nazwiska oficerów poległych w bitwie. Do pomnika można wejść, aby z jego szczytu podziwiać panoramę pola bitwy (dziś w większości zasłoniętą przez drzewa). Gablenz, który polecił pochować się między swoimi żołnierzami, spoczywa w krypcie pod pomnikiem.
 
Below, the monument of general Gablenz, commander of 10th Corps. Names of officers who fell in battle are engraved on the sides. There is a posibility to climb the top of the monument for the view of the battlefield (currently obscured by trees). Gablenz, who's last will was to be burried among his soldiers, rests in the crypt of the memorial.

Po Trutnowem także spotkałem rekonstruktorów i dzięki uprzejmości jednego z nich miałem niekłamaną przyjemność załadować i strzelić z oryginalnej iglicówki Dreysego !

Near Trautenau I also met some reenactors, and thanks to one of them, I had a chance to load and fire original Dreyse needlegun !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz