18.07.2011

Las Svib 1866-2011

Na północ od Chlumu znajduje się kolejne słynne miejsce - las Svib (Swiepwald), w którym pruska 7 Dywizja generała von Fransecky'ego walczyła z elementami II i IV Korpusów Austriackich. Pomimo 3-4 krotnej przewagi, Austriakom nie udało się wyprzeć przeciwnika z lasu, a ich zaangażowanie w walce o wysuniętą pozycję ogołociło z wojsk północną flankę armii, na którą w drugiej fazie bitwy uderzyła 2 Armia Pruska, dowodzona przez księcia Fryderyka Wilhelma.
Na przebieg walk w lesie bez wątpienia miała wpływ niezwykle zróżnicowana rzeźba terenu. Podobnie jak całe pole bitwy pod Sadową, Svib jest bardzo pofalowany, a zbocza niektórych pagórków potrafią być bardzo strome. W pewnym miejscu natknęliśmy się na prawdziwy wąwóz czy też urwisko. Nic dziwnego, że zmagania o ten teren trwały tak długo i były tak chaotyczne.

Another famous battleground lays northward of Chlum village. I'ts Svib forest (Swiepwald), where Prussian 7th Division fought against elements of Austrian II and IV Corps. Althought outnumbering their enemies 3 or 4 to one, Austrians didn't manage to clear the forest and moreover - they comittement in this place led to abandonment their northern flank, exactly in the spot where Prussian Second Army would strike later in the day. 
Very difficuld ground was the factor that certainly affected the fighting. As whole battlefield of Königgrätz, terrain here is very rugged. Some slopes are very steep and in one place we found real ravine. It's no wonder, that struggle for the forest was so confused and lasted so long.

Jegier na pomniku 8 batalionu wydaje się strzec południowego wejścia do lasu.
Jaeger of 8th batalion memorial guarding southern entrance to the forest.


"Droga poległych"wzdłuż której toczyły się szczególnie zacięte walki.
"Road of dead" where the fiercest fights took place.


Las, szczególnie w północno-wschodniej części usiany jest mogiłami żołnierzy.
North-eastern part of forest is dotted by soldiers' graves.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz