18.05.2014

Rebelianci / Rebels

Kilka podstawek pomalowanych przez Pawła Chrzanowskiego. Figurki Pendrakena i Minifigsa, bardzo, bardzo poprzerabiane. Zwróćcie uwagę na nietypowe sztandary pułków 6 i 10 z Południowej Karoliny.
Some stands painted by Pawel Chrzanowski. Figures are conversions from Pendraken and Minifigs. Note the unusual flags of 6th and 10th South Carolina regiments.