03.12.2014

AWI guns comparison

Finally I finished the comparison of AWI guns. All dimensions are in [mm] and are given in reference to Pendraken's 10mm AWI line (roughly 1:142 scale). If you print the image on A4 sheet, you would probably get right dimensions.

16.10.2014

Help needed

Currently I'm working on a comparison sheet showing most common AWI guns. I've managed to do French ones and British 3-pdrs. Now the time has come to do British 6-pdr, 12-pdr and 5,5" howitzer.
Unfortunatelly, I can't find any decent scale drawings of these guns, although I know the dimensions of barrels and carriages. If anybody can help me in this matter, please contact me - in my Google profile one can find my e-mail adress. 

Below the comparison chart in progress. All dimensions in centimetres. 


03.09.2014

Sztandary irlandzkie (2) / Irish battle flags (2)

Ciąg dalszy irlandzkich sztandarów wojny secesyjnej. Tym razem przegląd pułków ze środkowego zachodu. Poniżej 9 pułk z Connecticut, 35 pułk z Indiany i 17 pułk z Wisconsin. Wszystkie figurki Pendrakena, malowane przez Pawła. 
More of Irish battle flags from American Civil War. This time I show some units from Middle West. Below you can see 9th Connecticut, 35th Indiana and 17th Wisconsin regiments. All figures by Pendraken, painted by Paweł. 
9th Connecticut

17th Wisconsin

35th Indiana

13.07.2014

Irlandzkie sztandary (w secesyjnej) / Irish colours (ACW)

W najbliższych postach zaprezentuję kilka sztandarów irlandzkich, używanych podczas wojny secesyjnej. Większość figurek pochodzi z kolekcji Pawła, który bardzo lubi Irlandzkich żołnierzy. Na początek, najsłynniejsze jednostki irlandzkie tej wojny - pułki brygady irlandzkiej Meaghera.
In subsequent posts I will present some colours used by Irish troops in American Civil War. Majority of figures were painted by Paweł, who's inclinations to Irish troops is well known. 
First - the most famous of Irish units, Irish Brigade of gen. Meagher.

63rd New York

Z lewej 63 pułk z Nowego Jorku wraz z typowym sztandarem używanym w brygadzie. W pewnym momencie wszystkie pułki miały takie właśnie sztandary.
On the left, 63rd New York, carrying typical flag used in Irish Brigade. All regiments can use this model of flag. 
69th New York

Po prawej 69 regiment z Nowego Jorku, ze swoim oryginalnym sztandarem, tzw. "Prince of Wales Flag" wręczonym im na pamiątkę wydarzeń z 1860 roku, gdy regiment - należący wówczas do gwardii stanowej - odmówił wzięcia udziału w paradzie honorującej księcia Walii, wizytującego miasto.
On the right 69th New York regiment with their unique pattern flag, "Prince of Wales Flag", commemorating the occassion in 1860 when regiment - then of state militia, refused to parade in honor of Prince of Wales, visiting New York. 
88th New York

Kolejna podstawka przedstawia 88 pułk z Nowego Jorku, wraz nową wersją sztandaru, przekazaną pułkom brygady po bitwie pod Fredericksburgiem, w celu zastąpienia zniszczonych sztandarów pierwszego modelu.
Next stand shows 88th New York regiment carrying second model of brigade flags, issued to regiments after battle of Fredericksburg, as a replacement of tattered original colours. 

  
28th Massachusetts

Na koniec 28 pułk z Massachusetts, wraz z oryginalnym sztandarem, używanym zanim regiment dołączył do brygady irlandzkiej.
Finally 28th Massachusetts volunteers with their original flag issued before regiment joined Irish Brigade. 

18.05.2014

Rebelianci / Rebels

Kilka podstawek pomalowanych przez Pawła Chrzanowskiego. Figurki Pendrakena i Minifigsa, bardzo, bardzo poprzerabiane. Zwróćcie uwagę na nietypowe sztandary pułków 6 i 10 z Południowej Karoliny.
Some stands painted by Pawel Chrzanowski. Figures are conversions from Pendraken and Minifigs. Note the unusual flags of 6th and 10th South Carolina regiments.