29.08.2011

Bucktails

Trzy regimenty Unii: 13 Pennsylvania, 83 Pennsylvania i 13 Connecticutt. "Bucktails" są zbyt słynni żeby ich tu przedstawiać. Pułk złożony z Pennsylwańskich drwali, rozpoznawalny jest dzięki ogonkom jeleni, które żołnierze przyczepiali do nakryć głowy. Z kolei 83 Pennsylvania jest jednym z oddziałów, które otrzymały mundury i oporządzenie francuskich szaserów.

Three Union regiments: 13th Pennsylvania, 83rd Pennsylvania and 13th Connecticutt. "Bucktails" are to famous to be presented here. Made up of Pennsylvania lumbermen, this regiment is easily recognized by deers tails, attached to soldiers' headgears, while 83rd Pennsylvania is one of the units awarded with French Chasseurs uniforms and equipment.


Figurki Minifigsa (Bucktails) i Pendrakena (w tym z wojny francusko-pruskiej). Malował Paweł.
Figures by Minifigs (Bucktails) and Pendraken (including FPW line). Painted by Pawel. 

1 komentarz: