22.09.2011

14th Brooklyn

Czternasty N.Y.S.M. (lub 84 New York, według nomenklatury armii) stworzony był przez abolicjonistów z Brooklynu. Swój przydomek - Czerwononogie Diabły zawdzięczał kolorowym spodniom francuskiej proweniencji. 
Figurki Minifigsa, oficer Pendrakena. Wszystko przerabiane i malowane przez Pawła.

The 14th Regiment New York State Militia (or 84th New York Volunteer Infantry) was made up of a abolitionists from the Brooklyn area. They received its nickname, the "Red Legged Devils", during the First Battle of Bull Run, as referrence to the regiment's red trousers - part of their chasseur uniform.
Figures by Minifigs and Pendraken (officer). Converted and painted by Pawel.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz