11.08.2011

Artyleria Konfederacji / Confederate Artillery

To znowu Paweł. Artyleria Konfederacji. Działa GHQ. Obsługi Langtona i Magister Militum. Piękne.

I'ts Pawel again. Confederate artillery. Cannons by GHQ. Crews by Langton and Magister Militum. Beautiful.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz