18.12.2015

Dittfurth

To pierwsza moja duża jednostka z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Liczy 24 figurki, ustawione na 4 podstawkach. Wyznacza to standard w jakim będę robił heskie pułki do tej wojny. Jednostkę stanowi 2 chorążych, 2 oficerów, 2 doboszy (ustawionych na skrzydłach) oraz 1 podoficer. Reszta to szeregowcy.  
It's my first big unit for AWI. It has 24 figures on 4 stands. It sets standards for my future Hessian units. It consists of 2 officers, 2 standard bearers, 2 drummers (posted on wings) and one sergeant. The rest are privates.
Regiment fizylierów von Dittfurth przybył do Ameryki w 1776 roku, z pierwszym kontyngentem wojsk heskich. Jako część brygady generała majora von Stirn brał udział w bitwie na Long Island. Potem regiment służył w garnizonie Newport. W 1780 roku brał on udział w oblężenie Charlestonu i po zdobyciu miasta wszedł w skład jego załogi, w której to roli zastał go koniec wojny.
Fusilier Regiment von Ditfurth arrived with the first contingent of Hessians in 1776. As a part of Major General von Stirn's Brigade it took part in the Battle of Long Island. Later regiment served in garrison of Newport. In 1780 it participated in siege on Charleston and became part of city garrison until the end of the war.
Wszystkie figurki Pendrakena. Bardzo łatwe do malowania. Sztandary robione przeze mnie. Większość figurek stanowią hescy fizylierzy (paczki AWG8 i AWG10), ale aby mieć więcej sylwetek, przerobiłem też kilku grenadierów Ralla (AWG7).
All figures by Pendraken. Very easy to paint. Colours made by me. Majority of figures are from Hessian fusiliers packs (AWG8 and AWG10) but I also converted some Rall grenadiers (AWG7) to obtain more poses.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz