26.05.2013

Więcej Prusaków / More Prussians

Miałem przerwę w modelarstwie, a że posty tworzyć trzeba, wkleję kilka ogólnych planów z pokazywanymi już wcześniej pułkami pruskimi. Przy okazji małe sprostowanie. W dyskusji z Kadrinazim ( http://kadrinazi.blogspot.com ) doszliśmy do wniosku, że regiment Dönhoff nie brał udziału w bitwie warszawskiej w roku 1656. Tak więc strona preussenweb.de myli się w tej materii. I jeszcze jedno uzupełnienie - pułk piechoty Holstein Beck także brał udział w bitwie pod Zentą jako część brandenburskiego korpusu posiłkowego. 
I postponed painting new figures for a while, but as blog must go on I post some general plan pictures of already presented Prussian infantry. By the way - some corrections and suplementary informations. With Kadrinazi ( http://kadrinazi.blogspot.com ) we found out that IR Dönhoff didn't participate in Warsaw battle in 1656 and that preussenweb.de page gives wrong information in this matter. I also failed to mention that IR Holstein Beck took part in battle of Zenta as a part of Brandenburg auxiliary corps.

2 komentarze: