29.03.2013

Konfederackie dowództwa (2) / Confederate command stands (2)

Ciąg dalszy konfederackich dowództw.  Tym razem bardziej znani oficerowie: Bragg (jako dowódca armii) oraz Hardee i Polk. Malując generała Bragga korzystałem z rekonstrukcji Dona Troianiego. 
More Conderate command stands. Today - rather well known officers: Bragg (as an army commander), Hardee and Polk. General Bragg was painted using reconstruction by Don Troiani. 
gen. Bragg
Dla generała Hardee użyłem munduru, a raczej brązowego cywilnego ubrania, pokazanego w Osprey'u. Dodałem mu też chorążego ze słynnym sztandarem, który generał zaprojektował dla swoich jednostek. Tak, wiem, że nie ma żadnych dowodów, że Hardee używał tego sztandaru dla oznaczenia swojej kwatery, ale z tego co wiem, nie ma też żadnych dowodów na to, że go nie używał. W tej sytuacji decyzja była prosta.
For general Hardee I used an uniform, or rather brown civil suit, shown in Osprey book. I also added a standard bearer with famous "full moon" flag, designed by Hardee for units of his corps. I know that there is no evidence that general ever used it as his personal guidon, but I also know that there is no evidence to the contrary. So I did it without hesitation.
 
gen. Hardee
Trudniej było z biskupem Polkiem. Większość książek pokazuje go w szatach kościelnych. Oczywiście mogłem go pomalować w regulaminowym mundurze generała konfederacji, ale to wydało mi się rozwiązaniem sztampowym. Przeczytałem gdzieś, że Polk pojawiał się często w bluzie myśliwskiej i gdy znalazłem w necie rysunek generała w brązowej bluzie z niebieskimi mankietami postanowiłem skopiować ten ubiór na mojej figurce. Polk także dostał swój sztandar, z krzyżem - jak na duchownego przystało.
I've encountered more problem with bishop Polk. Most boks show him wearing church robes. Naturally, I could paint him in regulation uniform of Confederate general, but it seemed to me too trivial. I've read somewhere that Polk often wore a hunting dress, so when I found in the net a picture of general wearing brown hunting shirt with blue cuffs, I decidet to copy it on my figure. Polk also got his flag, not surprisingly with cross.
gen. Polk
Mix figurek Pendrakena, Minifigsa i Magister Militum.
Mix of figures from Pendraken, Minifigs and Magister Militum. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz