25.02.2012

Perryville 1862

z Wikipedii / from Wikipedia
Zdecydowaliśmy się odtworzyć bitwę pod Perryville. To zapomniane nieco starcie byłoa jednym z ważniejszych w roku 1862. W jego wyniku Konfederacja musiała porzucić plany odzyskania stanu Kentucky i zepchnięta została do defensywy na zachodzie. Dokładny opis bitwy można znaleźć w anglojęzycznej Wikipedii: [ link ].

We decided to refight battle of Perryville. This forgotten action counts as one of the most important in 1862. In it's effect, Confederacy was forced to abandon plans of retaking Kentucky and was pushed into defensive in the west. Detailed description of events can be found in Wikipedia: [ link ].

W naszej grze pominiemy II korpus Unii oraz większość kawalerii obu stron. Uznajemy, że te siły blokują się nawzajem na południe od Perryville. Poza tym, założenia sa następujące:
Rano na polu bitwy znajdują się następujące siły Unii: 3 dywizja z I korpusu oraz 11 dywizja z III korpusu. Nie mogą one ze sobą współdziałać, a ich dowódcy są bierni. Dowódca armii znajduje się poza polem bitwy.
Siły konfederackie są skoncentrowane, ale dowódca armii jest nieobecny, a dowódcy korpusów – Polk i Hardee nie są zdecydowani atakować. Gracz będzie próbował uruchomić konfederacką ofensywę jak najszybciej za pomocą rzutu kostką. Po południu na polu bitwy pojawi się generał Bragg i wyda rozkaz do natarcia, ale wtedy I korpus będzie już wzmocniony 10 dywizją, a dowódcy Unii zaangażowani w walkę będą mogli żądać wsparcia, które będzie się pojawiać (na rzut kostką) w postaci trzech brygad, przysyłanych przez dowódcę armii.
Zadaniem konfederatów będzie rozbicie jak największych sił Unii, a unionistów – zapobieżeniu temu.

In our game, we ignore the Union second corps and most of the cavalry of both armies. We assume, that these forces block each other south of Perryville. Besides this, the situation on the battlefield is following:
In the morning, Union forces consist of 3rd division from 1st Corps and 11th division from 3rd corps  Their commanders are passive and don’t cooperate with each other.
Confederate forces are ready to attack, but the army commander is absent and both corps commanders – Polk and Hardee are reluctant to start the offensive. Confederate player will try to activate his forces as soon as possible (by throwing required number on dice). In the afternoon, general Bragg will arrive and immediately put the orders to attack, but by this time, 1st Union corps will be reinforced by 10th division, and Union commanders, when under attack would be able to ask the army commander for the reinforcements that would arrive (when diced) in form of three independent brigades.
The task of Confederate is to beat as big part of enemy’s forces as possible, and Union’s – to prevent this.

Poniżej siły, które wezmą udział w bitwie. Symbol [ ] oznacza podstawkę, inf = piechota, art = artyleria
Below I listed forces involved in the battle.  Sign [ ] means ‘stand’, inf = infantry, art = artillery

USA - Armia Ohio – dowódca nieobecny / no commander present

I korpus / corps (McCook)

3 dywizja / division (Rousseau)
18 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 3 brygadach / 3 brigades)

10 dywizja / division (Jackson)
14 [ ] inf  + 2 [ ] art  (w 2 brygadach / 2 brigades)

elementy III korpusu / parts of III corps

11 dywizja / division (Sheridan)
18 [ ] inf  + 2 [ ] art   (w 3 brygadach / 3 brigades)

wzmocnienia / reinforcements
- brygada/brigade: 5 [ ] inf + 1 [ ] art
- brygada/brigade: 5 [ ] inf + 1 [ ] art
- brygada/brigade: 4 [ ] inf + 1 [ ] art

CSA - Armia Mississippi (Bragg)

Prawe skrzydło / Right wing (Polk)

dywizja / division (Cheatham)
15 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

bryg kawalerii / cav. brigade
2 [ ] kaw

Lewe skrzydło / left wing (Hardee)

dywizja / division (Anderson)
13 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

dywizja / division (Buckner)
12 [ ] inf  + 3 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

Z rozpiski wynika, że potrzebujemy:
Unia – 64 podstawki piechoty i 11 podstawek artylerii
Konfederacja – 40 podstawek piechoty, 2 podstawki kawalerii i 13 podstawek artylerii
(podstawki artylerii konfederacji symbolizują zazwyczaj mniej dział niż po stronie unii)

This means that we need:
Union – 64 infantry and 11 artillery stands
Confederacy – 40 infantry, 2 cavalry and 13 artillery stands
(confederate artillery stands equal less guns than union stands)

3 komentarze:

 1. Sounds as though it could be a great game!

  OdpowiedzUsuń
 2. A 11 dywizja będzie swobodnie dostępna dla Unii? Jeżeli tak, to konfederaci mają szansę oberwać...
  Kiedyś zrobię kampanię 1862r. w Kentucky, jest bardzo interesująca - Unia ma sumarycznie przewagę, ale teren jest na tyle duży, że przy lepszym dowodzeniu konfederaci mogą nabroić.
  Adam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie dostępna jak dowódcy się porozumieją, tzn na rzut kostką.
   Ale z drugiej strony - kto powiedział, że konfederaci uderzą na 3 dywizję a nie na 11-stą ... ?

   Usuń