05.02.2012

Armia bawarska / Bavarian Army

Jak umundurowana była armia bawarska w latach 1701-1714 ? Najważniejszym pytaniem, nurtującym modelarzy jest kolor mundurów. Na pewno niebieskie, ale jasno niebieskie, ciemnoniebieskie czy w kolorze nieba ? Żeby to rozstrzygnąć sięgniemy do źródeł.  

Uniforms of Bavarian Army in 1701-14 are still a bit a mystery to wargamers. The most important question is the shade of blue coats. Was it light blue, dark blue or sky blue ? To determine this, let us consult some sources.
 
Przydatny będzie mało znany fresk z bazyliki z Wilten, w Innsbrucku, namalowany w latach 1704-06, jako wotum za odparcie bawarskiej inwazji na Tyrol w roku 1703. Malowidło przedstawia jasno niebieskie mundury szeregowców, podoficerów w odwróconych barwach i ... kapelusze niepospinane w trójkąty, ale okrągłe, jak w siedemnastym stuleciu. 

First, we examine the fresco from Wilten church in Innsbruck. It conmemorates the expulsion of Bavarian invaders from Tyrol in 1703. Completed in 1704-06, painting shows very light blue coats, NCOs wearing reversed colours and ... uncocked hats instead of tricornes, just like in seventeenth century.

Równie ciekawe są obrazy autorstwa Franza-Joachima Beicha, znajdujące się na zamku Schleißheim. Przedstawiające działania armii elektorskiej przeciw Turkom w latach 80-tych i 90-tych siedemnastego wieku, zostały namalowane nie wcześniej niż w roku 1703/04, czyli w interesującym nas okresie historycznym. Możemy więc przypuszczać, że modelami byli żołnierze Bawarscy z wojny sukcesyjnej. Tutaj też znajdujemy jasno niebieskiej mundury. 

Also interesting are paintings by Franz-Joachim Beich, in the Schleißheim castle. Depicting war against Ottomans in 80's and 90's of 17th century, they were painted as late as in 1703/04, just during War of the Spanish Succession, and we can assume, that they show soldiers from that conflict. Here also we find light blue uniforms.

_
Zdjęcia fresku z bazyliki Wilten za http://innsbruck.tsn.at/website/geschichte-geografie/boarischer-rummel.html , autor: Anton Prock.  Zdjęcia obrazów z zamku Schleißheim dzięki uprzejmości Uwe z http://historyin172.blogspot.com/ .
Photos of Wilten church fresco from http://innsbruck.tsn.at/website/geschichte-geografie/boarischer-rummel.html , author: Anton Prock.  Photos of painting from Schleißheim castle, courtesy of Uwe from http://historyin172.blogspot.com/ .

3 komentarze:

  1. It does make things very difficult, if there is no definite answer, just go with what you think looks best, personally I'd go for a light/medium blue, kind of like the blue you've used in the writing on this post.

    OdpowiedzUsuń
  2. I'll post more evidence next week, but generaly I also opt for bleak light blue.

    OdpowiedzUsuń
  3. I am planning Bavarian allies for my Louis 14th French, so thanks for any info!

    OdpowiedzUsuń