28.01.2016

Anhalt Dessau

Regiment Anhalt Dessau (Tessin 1665/3) został sformowany w roku 1665 i w początkowym okresie pozostawał na żołdzie Niderlandów. W 1693 roku jego szefem został Leopold, książę Anhalt-Dessau, który do historii przejdzie jako "Stary Dessauer" - twórca potęgi pruskiej piechoty Fryderyka II. Pułk uczestniczył w oblężeniu Budy w 1686, a w hiszpańskiej wojnie sukcesyjnej walczył pod Höchstädt i Blenheim, a później w składzie pruskiego korpusu posiłkowego we Włoszech - w 1705 pod Cassano, a w 1706 pod Turynem.
Regiment Anhalt Dessau (Tessin 1665/3) was formed in 1665 on Nederland's pay. In 1693 it was taken over by Leopold, prince of Anhalt-Dessau, later to become known as "Old Dessauer" - man who laid foundation for future power of Prussian infantry of Frederick the Great. Regiment took part in siege of Ofen in 1686 (war with the Turkish empire). In WSS it fought at Höchstädt and Blenheim, and later as a part of Prussian auxiliary corps in northern Italy - at Cassano (1705) and Turin (1706).
Spośród figurek najbardziej podobają mi się grenadierzy (w tym maszerujący w drugim szeregu sierżant).
What I like most in this stand is it's grenadiers (especially sergeant in second row).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz