25.04.2013

Bülow

Zgodnie z traktatem podpisanym w 1702 roku pomiędzy władcą Hanoweru a rządem Anglii, pułk dragonów Bülow w sile 663 ludzi trafił na żołd angielski. Hanowerscy dragoni walczyli potem pod Blenheim (w centrum, w pierwszej linii jazdy), pod Oudenaarde (w awangardzie, pod dowództwem Cadogana) i pod Malplaquet. W tej ostatniej bitwie straty pułku wyniosły 143 zabitych i rannych, a proporzec regimentu został zdobyty przez Francuzów i uwieczniony w Triomphes - dzięki temu wiemy jak wyglądał.
According to treaty from 1702, Hanoverian dragoon regiment Bülow with paper strenght of 663 men went on English pay. Dragoons subsequently fought at Blenheim (in the first line of the cavalry centre of Marlborough's army), Oudenaarde (in the Cadogan's vanguard) and Malplaquet. In latter battle regiment lost 143 dead and wounded, and it's guidon was taken by the French, and later it's image was placed in Triomphes - this is why we know how it looked like. 
Używałem figurek Pendrakena z wojny siedmioletniej, głównie dlatego, że hanowerscy jeźdźcy spinali już poły swoich kurtek. Głowy z kolei dałem od figurek z wojny z Ligą Augsburską - kapelusze nie są jeszcze w trójkątnym kształcie. W tle stodoła z hiszpańskiej firmy Maestre Wargames.
For my regiment I used Pendraken's figures from SYW line, mainly because Hanoverian horsemen already had turnbacks. Heads were taken from LoA soldiers - hats are not yet in full tricorn shape. In the background a barn from Spanish company Maestre Wargames.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz