22.05.2012

Struktura dowodzenia / Chain of command

Analizuję właśnie OOB bitwy pod Höchstadt i zastanawiam się nad strukturą dowodzenia podczas wojny o sukcesję hiszpańską. Weźmy na przykład armię cesarską. Czym dowodził generał lejtnant Palffy, a czym generał major Natzmer ? Spotyka się opinię, że Palffy dowodził całym skrzydłem kawalerii, a Natzmer jej pierwszą linią (złożoną zresztą z pułków pruskich). Ale drugą linią jazdy dowodził kolejny generał lejtnant - Stauffenberg. Dlaczego Palffy miałby miec starszeństwo nad równym mu stopniem Stauffenbergiem ?
chstadt Imperial OOB
A co z piechotą ? Czym dowodzili generałowie Erffa i Waldt ? Czy ich kompetencje się nie pokrywały. 

I'm analyzing OOB for battle of Hochstadt and I'm trying to understand the chain of command in WSS. Let's take a closer look at Imperial army. Which units were under the command of lieutnant general Palffy, and which under major general Natzmer. Some OOBs found in the internet claim that Palffy commanded the whole wing of cavalry and Natzmer only it's first line (composed entirelly of Prussian regiments). But second line of horse is clearly under command of another lieutnant general - Stauffenberg. Why was he placed under the command of Palffy, general of equal rank ?
And infantry ? What were the competences of generals Erffa and Waldt ? Did they command the same units ?

French Army
Jeszcze ciekawsza jest analiza armii francuskiej. Weźmy pod lupę brygadę dragonów Fonbeausard. Dowódcą wyższego szczebla jest marechal de camp (odpowiednik generała majora) de Marivaux, a nad nim jest jeszcze generał lejtnant de Lannion. Żaden z nich nie ma pod komendą żadnych innych jednostek. Czyli tą brygadą dowodzi dwóch różnych generałów, których kompetencje się pokrywają. Jak to działało na polu bitwy ? Po co trzech wyższych oficerów - dwóch generałów i brygadier miało dowodzić brygadą liczącą najwyżej 1500 ludzi ?

French army is evern more puzzling. Let's look at dragoon brigade Fonbeasard. The higher command belongs to marechal de camp (equivalent of major general) de Marivaux, with lieutnant general de Lannion as senior commander. None of them commands any other troops. So this brigade is commanded by two generals, by two men with overlaping authorities. How did it work on the battlefield ? For what purpose three senior officers - two generals and brigadier were assigned to command only one brigade of no more than 1500 men ?

2 komentarze:

  1. An interesting post, I on'y wish I knew some of the answers to your questions??

    OdpowiedzUsuń
  2. I think, I already know the answer.
    Check my next post, or current discussion on TMP forum.

    OdpowiedzUsuń