04.11.2011

Jeszcze raz Unia / Union once again

Po raz kolejny podstawki malowane przez Pawła Chrzanowskiego. Jedna z nich przedstawia pułk z Indiany - to ci w czarnych kapeluszach (ochotnicy z tego stanu często ich używali). Druga to 22 regiment New York State Militia. Oni z kolei noszą piękne mundury francuskich szaserów, które otrzymali w 1863 roku.

Once again I present stands made by Pawel Chrzanowski. One depicts an Indiana regiment - the guys in black hats (very popular among volunteers from this state). Another one shows 22nd New York State Militia regiment. They wore smart uniforms of French chasseurs, that they received in 1863. 

Wszystkie figurki Pendrakena.
All figures by Pendraken.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz